ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
sar ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.81 MB 67710
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 85126
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSARปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 85095
คู่มือนักเรียน 2563 85325
วารสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.34 MB 85135
วารสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 85122
sar ปีการศึกษา2560 84917
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 85236
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 85042
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 85135
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 84992
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 84968
สรุปผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 85067
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 84894
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 85231
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 85095