ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทราตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
ท่านนายกกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ รองนายกวรรณา รอดพิทักษ์ รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ปลัด อบจ.ฉะเชิงเทรา รองปลัดอบจ.ฉะเชิงเทรา และผอ.กองการศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
#โดยทางโรงเรียนวัดสัมปทวนฯ นำโดย #ผอ.สุเทพ จันทร์ประภา พร้อมคณะครู ได้จัดเตรียมการบรรยายสรุป พร้อมจัดแฟ้มให้ตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1. การบริหารโรงเรียน
2. การบริหารการเรียนการสอน
3. การบริหารงบประมาณ
4. การบริหารพัสดุ
5. การบริหารการเงินและบัญชี
6. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
#โดยผลการตรวจเยี่ยมมีผลงานที่ดีเยี่ยมเป็นที่ประทับใจของฝ่ายบริหาร และการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ และที่สำคัญเป็นไปตามนโยบายของ #นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้ง คือ "ผิดระเบียบไม่ทำ สั่งการไม่ถูกให้บอก มีอะไรคลุมเครือปรึกษาหารือกัน
 
#ขอบคุณคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,11:23   อ่าน 298 ครั้ง