ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) อายุ12 - 18 ปี
ช่วงเวลาฉีด 9.00 - 12.00 น. เข็มที่1 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 และ เข็มที่2 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
บรรยาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรก วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
เข้าแถวเช็คชื่อ สกุล
วัดความดัน
เฝ้าสังเกตุอาการ 30 นาที หลังฉีด
บรรยาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มสอง วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ตรวจหลักฐาน
ทำประวัติ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,12:47   อ่าน 302 ครั้ง